Postmodernien Onomatopoeettisten Ilmaisujen
- Tutkimuslaitos, Suomen osasto -


Lyhyt perustietopaketti alaan perehtymättömille:
Onomatopoeettinen tai onomatopoieettinen (kreik. onomatopoiesis, suom. nimen sepittäminen) on ääntä muistuttava tai jäljittelevä sana tai sanonta. Esimerkiksi: ammua, hohottaa, hauva, kolke, kumista, raksua, sihistä. Myös huudahdus tai ilmaus, joka matkii ääntä, mutta ei sinänsä tarkoita mitään esinettä tai asiaa (esimerkiksi kukkokiekuu, kling, titityy).
// Lue ihmeessä lisää Wikipediasta.